Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

Η ερώτηση...

της ημέρας!!!

Η απορία έχει εκφραστεί ήδη από πολλούς...

Η μαμά τι ήθελε στη συνάντηση;

Δεν έφτανε το ένα μέλος της οικογένειας, που έχει και θεσμικό ρόλο;