Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

Διαχρονικό...

Η ρήση που ισχύει εις το διηνεκές...

... στην πόλη μας και δεν χάνει ποτέ την αξία της... δεν είναι άλλη από...

"Τα πάντα ρει και ουδέν μένει."!