Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση...

 ...του δήμου. Διαβάστε εδώ:

Σήμερα έγινε η παραλαβή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου: 

 1. Ενός γεωδετικού οργάνου 

 2. Ενός γεωδετικού δέκτη GPS 

Με τα νέα αυτά τοπογραφικά όργανα που παρέλαβε η υπηρεσία, σε συνδυασμό με το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτει, θα μπορεί πια να προβαίνει σε αποτυπώσεις, επιμετρήσεις και τοπογραφικές μελέτες, εργασίες που μέχρι σήμερα αναγκαστικά ανατίθονταν σε εξωτερικά γραφεία. 

Τέλος με τον παραπάνω εξοπλισμό η υπηρεσία θα μπορεί να παρακολουθήσει με ορθότερο και ταχύτερο τρόπο έργα που εκτελούνται στο δήμο μας. 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων