Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ανακοίνωση

της Δημοτικής Αρχής

Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης των σχολείων του Δήμου μας, αποκλειστικά από ίδιους πόρους και χάρη στην ετοιμότητα των υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών για τα παιδιά μας και τους δασκάλους τους σε ένα σχολικό περιβάλλον υγιεινό και ασφαλές. Συγκεκριμένα έγιναν παρεμβάσεις σε 20 σχολικές μονάδες (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια). Παράλληλα βρίσκεται στο τελικό στάδιο της διαδικασίας δημοπράτησης και εντός των προσεχών ημερών θα υπογραφεί η σύμβαση για την άμεση έναρξη των εργασιών του έργου: «Επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σχολείων». Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και αντικατάσταση μονώσεων και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε διάφορες σχολικές μονάδες του Δήμου. 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων