Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Πίνακες κατάταξης νηπίων ανά παιδικό σταθμό (εκτός ΕΣΠΑ)

Όλες οι λεπτομέρειες

Για το σχολικό έτος 2015-2016 υποβλήθηκαν 325 αιτήσεις για 275 θέσεις που είναι η συνολική δυναμικότητα των πέντε παιδικών σταθμών του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας. Από αυτές τις θέσεις, με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής θα καλυφθούν οι 149. Οι υπόλοιπες 126 θέσεις καλύφθηκαν από τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ανά παιδικό σταθμό. Σας επισυνάπτουμε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των νηπίων ανά παιδικό σταθμό (εκτός ΕΣΠΑ). Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους στο Πρωτόκολλο – Δημαρχείο Φιλαδέλφειας (Δεκελείας 97). 

Οι αιτήσεις μοριοδοτήθηκαν από τις προϊσταμένες των σταθμών και ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς, με βάση τα κριτήρια όπως είχαν επικυρωθεί σε σχετικό δημοτικό συμβούλιο. Μετά την ανακοίνωση και των οριστικών αποτελεσμάτων ΕΣΠΑ θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στις ισοβαθμίες μοριοδότησης που θα δημιουργηθούν (αρ. αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου 116/2015). 

Οι παρακάτω πίνακες θα αναρτηθούν και σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς. Οι Παιδικοί Σταθμοί ξεκινούν τη λειτουργία τους από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015 με τις επανεγγραφές των νηπίων οι γονείς των οποίων θα ενημερωθούν από τις υπεύθυνες των Σταθμών. 

Διαβάστε αναλυτικά εδώ