Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

Τα αποτελέσματα...

του δημοψηφίσματος και στο δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος:

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ (ενσωμάτωση 89%):

ΟΧΙ: 61,45%

ΝΑΙ: 38,55%

 Στο Δήμο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας στο 75% των τμημάτων:

ΟΧΙ: 62 %

ΝΑΙ: 38 % 

Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας:

ΟΧΙ: 64,44% 

ΝΑΙ: 35,56%

Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας: 

ΟΧΙ: 57 %

ΝΑΙ: 43%