Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Για τις παιδικές χαρές και τη γιορτή μίνι ποδοσφαίρου

Διαβάστε τις ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Μάιο του 2014 το Υπουργείο Εσωτερικών απαίτησε από όλους τους Δήμους να προσαρμόσουν τις Παιδικές Χαρές σε όριζε η νομοθεσία και να τις πιστοποιήσουν σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΦΕΚ 931Β/2009. Τον Σεπτέμβριο του 2014 όταν αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου το σύνολο των παιδικών Χαρών του Δήμου μας ήταν σφραγισμένες. Προχωρήσαμε στην καταγραφή των προβλημάτων τους και την διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με εταιρεία πιστοποίησης. Η διαδικασία της πιστοποίησης προβλέπει: 

• Αρχικό έλεγχο για καταγραφή παρατηρήσεων 
• Πραγματοποίηση των συνιστώμενων επισκευών 
• Έλεγχο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και 
• Τελική σύσταση φακέλου για απόκτηση του ειδικού σήματος λειτουργίας. Η διαδικασία πιστοποίησης να είναι καθορισμένη από το Υπουργείο. 

Στις 31/12/14 υπογράφηκε η σύμβαση και ξεκίνησε η διαδικασία που αφορούσε στον αρχικό έλεγχο και την καταγραφή των παρατηρήσεων. Η έκθεση παραδόθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία στις 30/3/2015. Δυστυχώς μετά την έκθεση του αρχικού ελέγχου του φορέα πιστοποίησης και έως ότου κάθε Παιδική Χαρά λάβει το ειδικό σήμα, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών υποχρεώθηκε να ανανεώσει τη σφράγιση των παιδικών χαρών, αφού όλες είχαν παραβιαστεί και οι χρήστες τους ήταν εκτιθέμενοι σε κινδύνους. 

Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία για την αποκατάσταση. Συντάθηκε η μελέτη και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Απριλίου εγκρίθηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου. Στις επόμενες μέρες ξεκινά η διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού προκειμένου να οριστεί ανάδοχος για την αποκατάσταση και πιστοποίηση μέρους των παιδικών χαρών, ενώ παράλληλα το συνεργείο της τεχνικής υπηρεσίας θα επισκευάζει και θα συντηρεί παιδικές χαρές του Δήμου. Ζητάμε την κατανόησή σας, έως ότου οι Παιδικές Χαρές θα είναι και πάλι λειτουργικές και ασφαλείς. Παράλληλα με όλα όσα προαναφέρθηκαν ετοιμάζεται σχέδιο κανονισμού για την εποπτεία, φύλαξη και λειτουργία των Παιδικών μας Χαρών ώστε να μην προκύψει ποτέ ανάλογο πρόβλημα στο μέλλον. 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος διοργανώνει την ετήσια γιορτή Μίνι Ποδοσφαίρου στις 5,6,7, και 8 Ιουνίου 2015 για παιδιά: 

ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ - έτη Γέν:2006-2007 και ΤΖΟΥΝΙΟΡ- έτη Γέν:2004-2005 

Οι αγώνες ποδοσφαίρου θα διεξαχθούν στις Αθλητικές εγκαταστάσεις: 

• Συν. Ειρήνης, (Κηφισού & Παπαναστασίου -Νέα Φιλαδέλφεια) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6/2015 - ΩΡΕΣ: 17:00 – 21:00. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2015 - ΩΡΕΣ: 9:00 – 13:00 

και 

• Ν. Πλαστήρα & Λαχανά «ΚΑΜΙΝΑΔΑ» Νέα Φιλαδέλφεια. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6/2015 - ΩΡΕΣ:17:00 – 20:00. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/6/2015 - ΩΡΕΣ: 9:00 – 12:00. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2015- ΩΡΕΣ: 17:00 – 20:00. 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6/2015 - ΩΡΑ: 20:00 

 Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων