Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Έκτακτη συνεδρίαση για τα αποθεματικά του Δήμου!

Διαβάστε την σχετική πρόσκληση:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε έκτακτη Συνεδρίαση Δ.Σ. (8η) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε αύριο 1.7.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 8 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς», (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) σε δημόσια έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα: 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Λήψη απόφασης για το άνοιγμα ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με βάση τις διατάξεις του Ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄ 43) - Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων και ποσού μεταφοράς από τα αποθεματικά του Δήμου. 

• Η Συνεδρίαση κρίνεται ότι έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα α) δεδομένης της έκτακτης και εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης που αντιμετωπίζει η χώρα και ο λαός μας β) της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει τα ταμειακά διαθέσιμα του κράτους. 

• Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται στην «Εφημερίδα της Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ