Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ενημερώσεις...

... από την Δημοτική Αρχή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Άμεσες ενέργειες απαιτούνται από την Πολιτεία, για την προώθηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων Κοινό υπόμνημα σε συναρμόδιους Υπουργούς και Περιφερειάρχη Αττικής υπέβαλαν οι Δήμαρχοι Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Ν. Ιωνίας και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση του διαδημοτικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων που πρόσφατα εκπόνησαν από κοινού. Το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων βασίζεται στην διαλογή στην πηγή με κοινωνική συμμετοχή και περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στον σχετικό Οδηγό που πρόσφατα εκπόνησε και δημοσιοποίησε ο ΕΣΔΝΑ, αλλά και στις κατευθύνσεις του νέου εθνικού σχεδιασμού που ανακοινώθηκε προς διαβούλευση. Όπως αναφέρουν οι τέσσερεις Δήμαρχοι: «Από την μέχρι σήμερα συνεργασία μας διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που αφορούν τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου, τα οποία θεωρούμε ότι αφορούν και όλους τους Δήμους που θα θελήσουν να προχωρήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. 

Συγκεκριμένα: 

1.Τα τοπικά σχέδια πρέπει να θεσμοθετηθούν και να αποκτήσουν σαφή στόχευση και περιεχόμενο: Τόσο στον εθνικό όσο και στους περιφερειακούς σχεδιασμούς πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση σχεδιασμού και εφαρμογής τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης, από τους δήμους. Οι ελάχιστες προδιαγραφές (δηλαδή το τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο κατ’ ελάχιστον), οι ελάχιστοι στόχοι (ποσοτικοί και ποιοτικοί) και το χρονοδιάγραμμα, πρέπει να είναι κοινά και θεσμοθετημένα από την Πολιτεία. 

2.Απαιτείται αλλαγή του ισχύοντος αδιαφανούς καθεστώτος των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης, ώστε α. το τέλος ανακύκλωσης να εισπράττεται από δημόσιο φορέα και να κατανέμεται με ορθολογικά και διαφανή κριτήρια και β. να διευκολυνθούν οι δήμοι να αναπτύξουν δικά τους συστήματα διαχείρισης. 

3.Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα προσλήψεων για το προσωπικό που προβλέπεται για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας. Ας σημειωθεί ότι η λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας είναι ανταποδοτική μέσω των δημοτικών τελών και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

4.Ζητούμενο είναι η διασφάλιση της δυνατότητας των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος. 

5.Επίσης πρέπει να μελετηθούν ρυθμίσεις για τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης εντός του πολεοδομικού ιστού όπως για παράδειγμα η διαχείριση των πράσινων (κλαδεμάτων κλπ), τα πράσινα σημεία, τα κέντρα συγκέντρωσης και διαλογής ανακυκλώσιμων, οι σταθμοί μεταφόρτωσης. 

 6.Τέλος σημαντικό θέμα είναι η χρηματοδότηση των σχεδίων και των έργων διαχείρισης απορριμμάτων Α. μέσω του ΕΣΠΑ (ΕΠΕΡΡΑΑ & ΠΕΠ) Β. μέσω των τελών ανακύκλωσης (που σήμερα διαχειρίζονται τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης όπως η ΕΕΑΑ), στο μέρος των σχεδίων που αφορά τη διαλογή στην πηγή. Γ. μέσω του Πράσινου Ταμείου στο μέρος που αφορά την αγορά χώρων. 

Η λειτουργία των σχεδίων μπορεί να χρηματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τέλη, τα δυνητικά έσοδα και το τέλος ανακύκλωσης. Εξασφάλιση της επιλεξιμότητας όλων των δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση των τοπικών σχεδίων (ενδεικτικά: προμήθεια κάδων, & απορριμματοφόρων, δημιουργία αμαξοστασίων, σταθμών μεταφόρτωσης, πράσινων σημείων, ΚΔΑΥ, μονάδων κομποστοποίησης, μηχανικής διαλογής, χώρων διάθεσης, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, εκπαίδευση του προσωπικού). Σε όλες τις προσκλήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται η κατάθεση και η έγκριση του συνολικού τοπικού σχεδίου διαχείρισης, ως προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση οποιουδήποτε έργου ή ενέργειας διαχείρισης απορριμμάτων. 

Το μέγιστο κόστος για τη συνολική χρηματοδότηση (μέσω των διαφόρων προσκλήσεων) ενός τοπικού σχεδίου στην παρούσα προγραμματική περίοδο, πρέπει να υπολογίζεται με βάση κριτήρια όπως ο αριθμός των κατοίκων, η τυχόν ύπαρξη μεγάλων παραγωγών (νοσοκομεία, στρατόπεδα κλπ), η πυκνοκατοίκηση και η διασπορά των οικισμών. 

 7.Σε ότι αφορά το σχέδιο που αναπτύσσουμε αλλά και κάθε άλλο αντίστοιχο εγχείρημα θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της διαδημοτικής συνεργασίας με συμβουλευτική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών.»
 --------------------------------------------------------------------------- 

Σας καλούμε στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 1ος όροφος, Νίκου Τρυπιά 45, Νέα Φιλαδέλφεια, σε ανοιχτή δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: Γνωμοδότηση γα το Τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων με διαδημοτική συνεργασία Το αρχείο μπορείτε να το κατεβάσετε, από την ιστοσελίδα του Δήμου. http://www.neafiladelfeia.gr/default.aspx?pid=159&langid=1&rowid=809 Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Γιαννούση Θεοδώρα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tgiannousi@neafiladelfeia.gr και στο τηλέφωνο 2132049011. ----------------------------------------------------------------------------  

Ξεκίνησαν οι εργασίες προσωρινής αποκατάστασης του πρανούς του Ποδονίφτη μεταξύ των οδών Αγίας Ευφημίας και Δοξάτου. Το πρόβλημα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2004 με την αρχικά μερική υποχώρηση του τοιχίου και στην συνέχεια με την ολοκληρωτική καταστροφή του, με συνέπεια τα τελευταία χρόνια να υπάρχουν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Η αποκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο μήνα. Συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας προς την Περιφέρεια Αττικής ώστε να δοθεί άμεσα μια ολοκληρωτική και μόνιμη λύση στο ρέμα του Ποδονίφτη με την οριοθέτηση και διευθέτηση του. 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων