Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Εξωραϊστικός-Περιβαντολογικός-Οικολογικός Σύλλογος Ήλεκτρον: "Ανεπιθύμητα τα απορριμματοφόρα"...

Θέμα: Είναι ανεπιθύμητα στην Μεταμόρφωση τα απορριμματοφόρα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας. 

Πληροφορηθήκαμε από τις τοπικές εφημερίδες την ανακοίνωση του Δήμου σας, ότι αναζητάτε να μισθώσετε χώρο για αμαξοστάσιο των απορριμματοφόρων του Δήμου σας. Μεταξύ άλλων περιοχών ενδιαφέρεστε να μισθώσετε ιδιωτικό χώρο στην Μεταμόρφωση. Σας ενημερώνουμε ότι, ανεξάρτητα από τις όποιες διαθέσεις της Δημοτικής Αρχής της πόλης μας, ο Λαός της Μεταμόρφωσης, δεν πρόκειται να ανεχθεί την παρουσία των απορριμματοφόρων σας στον Δήμο μας. Βρείτε χώρο στην πόλη σας, ή σε άλλον Δήμο. Όχι στην Μεταμόρφωση. Θα μπορούσατε να έχετε τα απορριμματοφόρα σας, είτε στο παλιό γκαράζ στη Ν. Χαλκηδόνα, είτε πίσω από το Κοιμητήριο, στον χώρο τον οποίο επεκτείνατε το Δημοτικό Κοιμητήριο, ώστε να δημιουργηθούν και άλλοι χώροι ταφής, για να εισπράττει ο Δήμος σας χρήματα. 

Αν δεν γνωρίζετε σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον νόμο, μόνο τα υφιστάμενα γκαράζ των Δήμων κλπ μπορούν να λειτουργούν, ως έχουν σήμερα, με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη πιστοποιητικού πυρασφάλειας. Οποιοδήποτε νέο γκαράζ δημιουργηθεί, είτε εντός, είτε εκτός σχεδίου πόλης, θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις, όπως μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, άδεια λειτουργίας, άδεια μηχανολογικών εγκαταστάσεως, πιστοποιητικό ΔΕΗ, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, οικοδομική άδεια για τις όποιες εγκαταστάσεις δημιουργηθούν κλπ κλπ. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μέχρι πρότινος δεν είχε εκδοθεί το ΠΔ για τον τρόπο λειτουργίας των γκαράζ μεγάλων αυτοκινήτων, πλην ΙΧ και ως εκ τούτου ίσως είναι αδύνατον η Περιφέρεια Αττικής να σας χορηγήσει άδεια λειτουργίας. 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι ο σύλλογός μας, ύστερα από αγώνες δύο και πλέον ετών, και πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων, κατάφερε και έκλεισε το παράνομο γκαράζ του Δήμου Ηρακλείου από την Μεταμόρφωση, από την οδό Αμαλιάδος 20. Σας πληροφορούμε ότι για το γκαράζ αυτό έχει επιληφθεί ο κ. Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αθηνών και από την Πολεοδομία του Βόρειου Τομέα Αθήνας, έχουν επιβληθεί πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση ο σύλλογός μας θα αντιδράσει, όπως πράττει πάντοτε στα πλαίσια του νόμου, γιατί θεωρεί αδιανόητο να φύγει η βρώμα της εγκατάστασης του γκαράζ των απορριμματοφόρων σας, από την πόλης σας και να έλθουν αυτά στην Μεταμόρφωση. Είναι θέμα ηθικής τάξεως για τον σύλλογό μας. 

Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργειά μας, θα περιμένουμε να μας ενημερώσετε για την σχετική απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου, με την οποία θα αποκλείσετε την Μεταμόρφωση από την εγκατάσταση του γκαράζ των απορριμματοφόρων του Δήμου σας. Θα περιμένουμε την απάντησή σας μέσα σε είκοσι ημέρες από των πρωτοκόλληση της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999 και μαζί με την απάντησή σας, ζητάμε να μας στείλετε αντίγραφα όλων των εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου σας και αφορούν το παραπάνω θέμα. 

Το αίτημα μας αυτό προβλέπεται από την κ.υ.α. Η.Π. 11764/653/2006 και θα θεωρήσουμε ότι η αποστολή των παραπάνω αντιγράφων, επέχει και δήλωση ότι έχουν σταλεί αντίγραφα όλων των εγγράφων, χωρίς να υπάρχει παράλειψη αποστολής έστω και ενός εγγράφου. Είμαστε στη διάθεσή σας, για όποια πληροφορία θελήσετε. 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Παναγιώτα Λαμπροπούλου        Θεμιστοκλής Αλεξίου