Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015

"Ενημερωτικά"...

παιχνιδάκια...

Κάποια παιδάκια που ξαφνικά ανακάλυψαν την Αμερική... μάλλον πρέπει να καταλάβουν ότι όταν πήγαιναν... κάποιοι άλλοι ερχόντουσαν!