Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Aνακοίνωση του Δήμου

για τις εργασίες στο οικόπεδο της ΑΕΚ!

Παραθέτουμε την ανακοίνωση:

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΕΚ

"Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ.489/15/18.03.2015 εγγράφου της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας σχετικά με τη λήψη μέτρων ασφαλείας εντός του οικοπέδου αλλά και την απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων διαφημιστικών πινακίδων ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος με το αρ. πρωτ. 9182/06.05.2015 έγγραφό του ζητά την αποξήλωση και απομάκρυνση όλων των επικίνδυνων και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων που είναι τοποθετημένες στην περίμετρο του οικοπέδου του πρώην γηπέδου της ΑΕΚ και αντικατάστασή του με νέα ασφαλή περίφραξη όπως αυτά αναφέρονται στο έγγραφό της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Ν. Ιωνίας. 

Τα παραπάνω είναι ενέργειες που έχει υποχρέωση να κάνει ο Δήμος για την προστασία των πολιτών που διέρχονται από την περιοχή και τη διασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων που του ανήκουν. Το πρόσφατο έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης του Δήμου Ν. Ιωνίας με αριθμ. Πρωτ. 4207/15/12.05.2015 αποσαφηνίζει εκ νέου το σύνολο των εργασιών που έχουν υποχρέωση να εκτελέσουν οι κατά το νόμο ιδιοκτήτες του οικοπέδου και μόνον αυτές απαντώντας ταυτόχρονα στο αριθμ. Πρωτ. 29.04.2015 της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 στο οποίο ζητά περίφραξη ΟΛΟΥ του χώρου. 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων"