Τρίτη, 12 Μαΐου 2015

Σημαντική προσφορά από μαθητές και από τον σύλλογο του 2ου γυμνασίου Ν.Φ.

Ο Αλ. Γούλας μας απέστειλε το παρακάτω σχόλιο για μία αξιοσημείωτη πρωτοβουλία!

Μία πολύ σημαντική και με έντονο συμβολισμό πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και των μαθητών του σχολείου μας ολοκληρώθηκε χτες, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Εκπρόσωποι του Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων και του δεκαπενταμελούς συμβουλίου των μαθητών παρέδωσαν ενώπιον πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών σε εθελοντές του "Κοινωνικού Ιατρείου" 300 ευρώ συνολικά για την ενίσχυση της προσπάθειάς τους.Τα χρήματα προήλθαν από εκδηλώσεις των γονέων και των μαθητών. 

Στη σύντομη εκδήλωση, εκπρόσωπος του Κοινωνικού Ιατρείου, αφού ευχαρίστησε γονείς και μαθητές, μίλησε για την προσπάθειά τους που σκοπό έχει την παροχή δωρεάν ιατρικής και φαρμακευτικής βοήθειας στους οικονομικά αδύναμους και ανασφάλιστους συνανθρώπους μας και ζήτησε την ενεργό συμμετοχή και την αλληλεγγύη των μαθητών και των γονέων και στο μέλλον. Από την πλευρά του συλλόγου γονέων τονίστηκε η σημασία της αλληλεγγύης στην εποχή μας, ειδικά στον τομέα της υγείας υπό καθεστώς ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά επισημάνθηκε επίσης και η ανάγκη της συνεχούς διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας από την Πολιτεία, ώστε να μην είναι πάντα αναγκαία η τόσο σημαντική εθελοντική πρωτοβουλία των συνανθρώπων μας και κάθε άνθρωπος να έχει πλήρη πρόσβαση στη δημόσια ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ανεξάρτητα από την οικονομική του δυνατότητα.