Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2015

Δεν το ψήφιζαν ως αντιπολίτευση... το υλοποιούν ως διοίκηση!

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 

 Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

(Αναφορά στα προγράμματα Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας) Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους . 

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στo Tμήμα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (oδός Ραιδεστού 21, Νέα Χαλκηδόνα Τ.Κ.14343) Τηλ. 2132026331 - 2132026313 

email: tm_koinpolitikis@neafiladelfeia.gr Δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα του Δήμου : www.neafiladelfeia.gr 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας