Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου 2014

Όταν...

ΔΕΝ...

... μπορείς να επιλύσεις τα αυτονόητα...: 
... κάνεις δηλώσεις επί δηλώσεων για άλλο θέμα, προσπαθώντας να "συσπειρώσεις" (;) τον σκληρό πυρήνα σου... 

Οι δημότες όμως επιζητούν την ηρεμία και την ομαλότητα στην πόλη τους... και αυτή δεν επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο.

Και τούτο... 
ΌΛΟΙ το ξέρουν και ΌΛΟΙ το έχουν καταλάβει...