Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

Το "νέο" στο δημοτικό συμβούλιο

Αποσπάσματα από την συζήτηση για τον Δημοτικό Προϋπολογισμό (συνεδρίαση Δ.Σ. 3/12/14)

Οι τοποθετήσεις του Γιώργου Αράπογλου, του Λευτέρη Πλάτανου και του Δημήτρη Κανταρέλη