Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Καμία διάθεση...

συναίνεσης από την "διοίκηση Βασιλόπουλου-Δύναμη Πολιτών"!

Καμία νέα πρόταση από τη δημοτική αρχή για τα νομικά πρόσωπα του δήμου.

Συγκροτήθηκαν οι σχολικές επιτροπές αποκλειστικά με στελέχη της "Δύναμης Πολιτών"... 

Κάποιες χαρακτηριστικές ατάκες από την συζήτηση των θεμάτων για τη συγκρότηση των σχολικών επιτροπών: 

Β. Αγαγιώτου (Μπροστά): "με αυτήν σας την πρόταση δεν βοηθάτε..."...
Λ. Πλάτανος (νέο - Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία): "το 18% της πόλης αποκλείει το υπόλοιπο 82%"...