Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

"Μετεπαναστατικός"...

Έρχεται σε λίγους μήνες...

Τη Δευτέρα θα ψηφιστεί κάποια αναμόρφωση... 

Σιγά τα ωά...

Το ενδιαφέρον πλέον "μετατοπίζεται"... για μερικούς μήνες αργότερα που θα εισαχθεί προς συζήτηση ο πρώτος "μετεπαναστατικός", κοινωνικά ευαίσθητος, αλληλέγγυος, με το βλέμμα στον μη προνομιούχο (!) συμπολίτη, προϋπολογισμός...  :-)